Ontslag advocaat Amsterdam voor ontslagvergoeding

ontslagadvocaat amsterdam

Onze ontslagadvocaat in Amsterdam adviseert en procedeert ook over ontslagvergoedingen. De transitievergoeding en billijke vergoeding bij ontslag. Wij geven advies als de kantonrechter of het UWV de arbeidsovereenkomst beëindigt. Maar ook bij een vaststellingsovereenkomst.

Tegenwoordig heeft een werknemer, tenzij er sprake is van ernstig verwijt, na 2 jaar recht op een vergoeding bij ontslag.

Volgens het regeerakkoord vervalt deze eis.

Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een rekenformule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris van belang zijn. Onze arbeidsrecht advocaten berekenen voor u de transitievergoeding en onderhandelen namens u over een acceptabele ontslagregeling. Ook een gedeeltelijke transitievergoedingis in het arbeidsrecht mogelijk.

Billijke vergoeding

De kantonrechter kan bij ontslag aan de werkgever bij ontslag een billijke vergoeding opleggen wegens ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever, zoals:

De bedragen aan ontslagvergoedingen lopen per geval uiteen . Een billijke vergoeding is een middel om de werknemer te compenseren voor de gevolgen van ontslag. Omstandigheden tellen mee, zoals de duur van de periode dat de werknemer na ontslag nog zonder werk zal zijn. De rechtspraakop dit punt is nog steeds in ontwikkeling.

Onze ontslagadvocaten in Amsterdam helpen u graag bij vragen over de ontslagvergoeding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *